Cafetería y Restauración - Info. y Reservas: 981 04 56 51 · 635 64 34 35                                                                                 info@herculesgolf.com · 981 64 25 45

30/09/2019

Tarifas e Ofertas

CONCEPTO Euros
COMPRA DE ACCIÓN DA SOCIEDADE ANÓNIMA
Valor Nominal    751,25 €
Prima de Emisión  3048,75 €
Cota de Entrada  12.000,00 €
COTA MENSUAL FAMILIAR (Titular 1 ou máis accións)
Cota Socio 76,58 €
Cota Cónxuxe 10,13 €
Cota Fillo (menor de 28 anos)    6,13 €
COTA MENSUAL ABONADOS
Cota titular 94,20 € / mes
Cota Cónxuxe 17,22 € / mes
Cota Fillo (menor de 28 anos)  14,18 € / mes
SAÍDAS AO CAMPO (GREEN FEES)
Socios accionistas, familiares e abonados  
Diario socio  8,00 €
Diario abonado  8,00 €
Bono 15 green fees socio 108,75 €
Bono 15 green fees abonado 108,75 €
Invitados por socios (cada socio poderá realizar un máximo de 15 invitacións por ano e 5 por ano a mesma persoa)  
Diario 22,00 €
Fins de semana 27,00 €
Visitantes e resto (diario / fins de semana e festivos)  
Diario 43,00 €
Fins de semana e festivos 54,00 €
Bono 10 Green Fees (no socios) 275,00 €
Suplemento de fins de semana e festivos 10,00 €
Nenos menores de 16 anos, incluídos torneos   50%
Campionato socio   15,00 €
Campionato abonado  15,00 €
9 foxos inverno (novembro – febreiro) – Socio 5,50 €
9 foxos inverno (novembro – febreiro) – Abonado 5,50 €
   
ALUGUER DE PAUS
Un  3,00 €
1/2 Xogo 12,00 €
Xogo Completo 18,00 €
ALUGUER DE CUARTO DE PAUS
Carro eléctrico caseta 13,00 €
Vestiario ou gardacarro carro manual  9,00 €
Vestiario ou gardacarro carro eléctrico 18,00 €
ALUGUER DE CARROS
Carro manual (socios e abonados)  1,00 €
Carro manual (non socios)  3,00 €
Carro eléctrico (socios e abonados)   8,00 €
Carro eléctrico (non socios)  12,00 €
ALUGUER DE BUGGIES
Buggie Ezgo  
Socios e abonados  19,00 €
Non socios 30,00 €
Bono aluguer 9 foxos 11,00 €
Bono 10 usos 165,00 €
Bono 5 usos 88,00 €
Buggie Capella  
Socios e abonados  21,00 €
Non socios 31,00 €
Bono 10 usos 185,00 €
Bono 5 usos 95,00 €
ALUGUER SIMULADOR
Socio / Hora semana 10,00€
Socios / Hora fins de semana e festivos 15,00 €
Non socios / Hora semana, fins de semana e festivos 25,00 €
Bono 10 usos socios 80,00€
Bono 10 usos non socios  120,00 €
INSTALACIÓNS DA CASA CLUB
Vestiario e cuarto de zapatos (anual)  50,00 €
Toalla 1,00 €
VARIOS
Clases de golf profesional (30 minutos)  17,00 €
Acceso á cancha de prácticas (non socios) 6,00 €
Bono de acceso á cancha de prácticas (non socios) – 5 accesos 25,00 €
Bono de bolas á cancha de prácticas – 20 cargas 17,00 €