Cafetería y Restauración - Info. y Reservas: 981 04 56 51 · 635 64 34 35                                                                                 info@herculesgolf.com · 981 64 25 45

Incorporación de 2 novos Buggies

Coa colaboración da Deputación Provincial da Coruña, recentemente adquirimos 2 novas unidades de Buggie Cappela, que beneficiarán o xogo do Golf tanto a persoas con discapacidade, como a persoas de avanzada idade.

Este equipamento conta cunha subvención dun 50% do total do investimento e, sen dúbida, é un valor engadido para a nosa entidade.