Cafetería y Restauración - Info. y Reservas: 981 04 56 51 · 635 64 34 35                                                                                 info@herculesgolf.com · 981 64 25 45

30/09/2019

Tarifas e Ofertas

CONCEPTO Euros
COMPRA DE ACCIÓN DA SOCIEDADE ANÓNIMA
Valor Nominal    751,25 €
Prima de Emisión  3048,75 €
Cota de Entrada  12.000,00 €
COTA MENSUAL FAMILIAR (Titular 1 ou máis accións)
Cota Socio 89,60 €
Cota Cónxuxe 11,80 €
Cota Fillo (menor de 28 anos)    7,20 €
COTA MENSUAL ABONADOS
Cota titular 110,30 € / mes
Cota Cónxuxe 20,10 € / mes
Cota Fillo (menor de 28 anos)  15,10 € / mes
Cota Infantil  32,24 € / mes

TARIFA SOCIOS 75 ANOS OU MÁIS

(de luns a venres de 9:00 a 14:00h)

Green Fee (9 hoyos)  4,00 €
Buggie  10,00 €
SAÍDAS AO CAMPO (GREEN FEES)
Socios accionistas, familiares e abonados  
Diario socio  8,00 €
Diario abonado  8,00 €
Bono 15 green fees socio 108,75 €
Bono 15 green fees abonado 108,75 €
Invitados por socios (cada socio poderá realizar un máximo de 15 invitacións por ano e 10 por ano a un mesmo xogador. Así mesmo, un mesmo xogador pode ser convidado un máximo de 10 veces ao ano
 
Diario 22,00 €
Fins de semana 27,00 €
Visitantes e resto (diario / fins de semana e festivos)  
Diario 43,00 €
Fins de semana e festivos 54,00 €
Bono 10 Green Fees (no socios) 275,00 €
Suplemento de fins de semana e festivos 10,00 €
Nenos menores de 16 anos, incluídos torneos   50%
Campionato socio 15,00 €
Campionato abonado 15,00 €
9 foxos inverno (novembro – febreiro) – Socio 7,00 €
9 foxos inverno (novembro – febreiro) – Abonado 7,00 €
   
ALUGUER DE PAUS
Un  3,00 €
1/2 Xogo 12,35 €
Xogo Completo 18,55 €
ALUGUER DE CUARTO DE PAUS
Carro eléctrico caseta 13,39 €
Vestiario ou gardacarro carro manual  9,27 €
Vestiario ou gardacarro carro eléctrico 18,54 €
ALUGUER DE CARROS
Carro manual (socios e abonados)  1,00 €
Carro manual (non socios)  3,00 €
Carro eléctrico (socios e abonados)   8,25 €
Carro eléctrico (non socios)  12,35 €
ALUGUER DE BUGGIES
Buggie   
Socios e abonados – 9 hoyos  11,30 €
Socios e abonados – 18 hoyos  21,60 €
Non socios 31,90 €
Bono 10 usos socio – abonado 190,55 €
Bono 5 usos socio – abonado 97,85 €
INSTALACIÓNS DA CASA CLUB
Vestiario e cuarto de zapatos (anual)  50,00 €
Toalla 1,00 €
VARIOS
Clases de golf profesional (30 minutos)  17,50 €
Acceso á cancha de prácticas (non socios) 6,20 €
Bono de acceso á cancha de prácticas (non socios) – 5 accesos 25,75 €
Bono de bolas á cancha de prácticas – 20 cargas 17,50 €