Cafetería y Restauración - Info. y Reservas: 981 04 56 51 · 635 64 34 35                                                                                 info@herculesgolf.com · 981 64 25 45

30/09/2019

Responsables

Xunta DirectivaComité de CompeticiónComité de DisciplinaDefensor do Socio
Presidente
D. Jesús Seoane Pereiro
Presidente
D. José Manuel Subiela Freire
Presidente
D. José Luis Liñeira González
D. Francisco Carnero Torres
Vicepresidente
D. Jorge Fariña Villaverde
Secretario
D. Manuel Espiñeira Álvarez
Secretario
D. Santiago Luaces Herrán
Secretario
D. Electo Álvarez de la Sierra
Membros do Comité
D. Electo Álvarez de la Sierra
D. Álvaro López López
D. José Antonio Suarez Romar
D. Ángel Martínez Varela
Dª. María Carmen García Gómez
Vogais
D. Camilo Vázquez Pérez
D. Francisco Javier Becerra García
Tesoureiro
D. Agustín Martínez Rodríguez
Vogais
D. Alfredo Seijas Santacruz
D. José Ferreiro Broz
D. Jaime Ruppen Rodríguez
D. Jose Luis Liñeira González