Cafetería y Restauración - Info. y Reservas: 981 04 56 51 · 635 64 34 35                                                                                 info@herculesgolf.com · 981 64 25 45

10/05/2019

Historia

Nacemento

Unha historia relativamente recente cuxas orixes remóntanse a 1996 .

A finales de 1997, se consiguen los actuales terrenos

O Hércules Club de Golf naceu a mediados de 1996, grazas á iniciativa dun grupo de afeccionados e apaixonados ao golf, que se viron obrigados a percorrer longas distancias para practicar o seu deporte favorito.

Aínda que inicialmente só buscaban un lugar onde practicar, pronto consideraron a posibilidade de crear un campo propio, que hoxe xa é unha realidade. Así, o 1 de xuño de 1996 apróbanse os estatutos e inscríbese como Club Deportivo no Rexistro de Clubs e Entidades Deportivas da Xunta de Galicia, co número 5.114, confirmando ao mesmo tempo a súa inscrición na Federación Galega de Golf e Real Federación Española de Golf.

A finais de 1997, unha vez localizado algún terreo, a poucos quilómetros da Coruña e co apoio e colaboración do Ilmo. Señor alcalde-presidente do Concello de Arteixo, e a Xunta de Veciños da Parroquia de Larín, obtívose un anaco de terra, destinado nese momento a  monte e matogueira de máis de 170.000 metros cadrados, onde estará a ser o futuro Campo de Golf.

Dentro duns meses e antes de finalizar ese ano, un total de 50 accionistas constitúen o Hercules Golf Club como Sociedade Anónima para iniciar a construción dun campo de nove  foxos.

En marzo do 2000, o proxecto converteuse nunha realidade e en tempo récord completouse a construción dos primeiros 9 buratos, cuxas rúas discorren entre 3 anchos lagos. Nese momento xa hai un Piching & Putt e un xulgado de prácticas e un Chalet Social onde están as oficinas, cafetería, restaurante e vestiarios, zona de relax e lavandería.

Aínda que o Hércules Golf Club é unha entidade privada, a intención do seu Consello de Administración é facer que sexa unha institución aberta a todos aqueles que se sintan identificados con este deporte, tanto para aqueles que xa o practican como para os que só teñen curiosidade sobre iso.  Neste sentido, o Club xa conta cunha Escola de Golf, onde imparten clases  tres profesores. Así mesmo, constituíuse a Escola Infantil, un dos proxectos nos que o Club apostou con máis forza e ilusión, xa que se trata de transmitir os fundamentos do golf ás figuras de mañá. A proba deste apoio e o éxito acadado son os bos resultados obtidos polos xogadores infantís e xuvenís; tanto é así, que os xogadores infantís convertéronse en campións da Liga Galega de Clubs e os xogadores xuvenís, subcampións, competindo ao nivel doutros clubs con moita máis antigüidade.

Ampliación do campo

Unha aposta polo investimento en instalacións e por cultivar as figuras de mañá.

Hércules Club de Golf

A mediados de 2008 decidiuse emprender a segunda fase de ampliación do campo a 18 foxos, que se inauguraron o 10 de setembro do 2011.

Atrás quedaron moitos días de esforzo por todo o grupo que conforma o Hércules Golf Club, comezando unha etapa deportiva de esperanza co novo percorrido de 18 foxos, par 72.

Hércules Club de Golf

Hércules Club Golf  foi galardoado como mellor club galego da tempada no 2000.

O campo e os símbolos

O nome e o logotipo evocan os lazos entre o Club e a cidade da Coruña.

En canto aos signos externos de identificación, tanto o nome como o logotipo do Hércules Golf Club reflicten o seu enorme vínculo coa cidade da Coruña, xa que ambos están baseados na Torre de Hércules, o faro romano que é o emblema do cidade.

Con motivo da reestruturación do novo sitio web, que foi lanzado en maio de 2009, revisáronse os identificadores tradicionais, dando paso a solucións gráficas máis sinxelas, claras e funcionais, respectando o concepto e a filosofía que inspiraron o anterior identidade visual.