Cafetería y Restauración - Info. y Reservas: 981 04 56 51 · 635 64 34 35                                                                                 info@herculesgolf.com · 981 64 25 45

06/06/2019

Normas de actuación e comportamentoEstas son as regras de actuación e comportamento que hai que seguir no Hércules Club de Golf.

Cúmpraas no seu propio beneficio e no dos demais

 1. Todo xogador que utilice as instalacións deportivas do Hércules Club de Golf debe coñecer e aplicar as Regras de Golf, as Normas da Real Federación Española de Golf e as Normas de Etiqueta. O descoñecemento delas non será un factor atenuante: os xogadores deberán atender e respectar as instrucións que reciben dos empregados do Club, xa que eles, no exercicio das súas funcións, representan aos Organismos Directivos e teñen a misión de facer cumprir as instrucións emanadas delas.

 2. Esta última regra aplicarase especialmente en relación aos starters, marshalls e responsables do campo de práticas, así como aos membros da oficina de deportes e aos encargados na recepción dos horarios de saída. Todos eles actúan seguindo as instrucións directas dos Organismos Directivos do Club.

 3. Para saír ao campo é necesario estar federado e ter asignado un handicap, tendo que pasar polo Master-Caddy antes de saír a xogar.
 4. Co fin de promover as relacións sociais, intente agrupar con outros xogadores para formar un xogo. (Máximo 4 xogadores).

 5. Non retrasas o xogo, se perdes unha bola, debes deixar paso ao seguinte xogo sen esperar a ser preguntado.

 6. En caso de atraso, (perda da rúa) recorda que o xogo máis rápido sempre ten prioridade.

 7. Non está permitido alterar a orde do curso, tendo que comezar o curso a través dos buratos 1 e 10 segundo o estimado polo Master-Caddy.

 8. Lembre que o persoal do Hércules Club de Golf está a traballar para o beneficio de todos os xogadores e sempre debe seguir as súas instrucións.

 9. Cada xogador debe levar o seu propio conxunto de paos, non está permitido compartir a bolsa.

 10. Non está permitido o uso de teléfonos móbiles durante o xogo e debe levarse en modo silencioso durante a estancia no campo.

 11. Evite gritar ou chamar a atención sobre outro xogador, actuando con cortesía e paciencia en todo momento.
   1. Use calzado adecuado. Non está permitido o uso de zapatillas de deporte nos greens (incluído o Putting-green).

   

  1. Lembre que a práctica do golf ten os seus propios estándares de vestimenta, non permite o uso de bañadores, chándal, polainas, camisetas, jeans, pantalóns pirata, etc. En caso de dúbida, consulte o Master-Caddy.
 1. Asegúrese de que o seu swing de práctica ou o golpe non chegue a ninguén. En caso de dúbida, berre BOLA para avisar aos demais.

 2. Se ten dúbida ao bater unha bola que se vaia fóra do obxectivo, xoge unha bola provisional xa que lle aforrará moito tempo.

 3. Se está buscando unha bola e o seguinte grupo está á espera, convide a pasar. Un grupo inclúe a un xogador que xoga só.

 4. Evite levantar costeletas facendo swings de práctica.

 5. Coide o campo, rastrille os búnkers, repoña as costeletas.

 6. Grava os resultados no tee do seguinte burato.

 7. Non está permitido deixar os coches nos tees, greens ou antegreens, preferentemente colóqueos no camiño do seguinte burato.

 1. Pode e debe reparar picos e tamén reparar outros danos despois de que a seu grupo rematou de xogar.

 2. Non estea na liña de putt doutro xogador.

 3. Non marques a posición da túa bola no green cunha liña na herba.

 4. Non deixe a bandeira no green. Se a vas deixar no chan, faino con coidado.

 5. Non permaneza innecesariamente no green, permaneza fóra para non deixar marcas nel.

 6. Non deixe a zona do green antes de que todo o grupo completase o foxo e logo fagao sen demora.

Recoméndase fumar exclusivamente nos tees de saída, evitando tirar cabichas no campo, empregando para iso os envases situados nos tees de saída. Está totalmente prohibido fumar en zonas boscosas do campo.

 1. Os xogadores deben seguir as instrucións do persoal encargado do campo de prácticas, que actúa por delegación do Consello de Administración, co fin de aproveitar mellor as instalacións e evitar riscos innecesarios.

 2. Respectarase o horario de apertura e peche establecido polo Club.

 3. Estas regras tamén deben ser respectadas nas clases con profesionais e son responsables do seu cumprimento durante a mesma.